Granvej 13, 9320 Hjallerup, Tlf.: 99454996
Børnehusets profil
Billede 1
Børnehusets profil - TRIVSEL OG UDELIV

 

I Børnehuset Petra skal det være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Derfor lægger vi vægt på tryghed og tillid for alle. Alles trivsel er i højsædet, og kommunikation og relationer er nøgleord i hverdagens samspil.

 

Børnehuset Petra er kendetegnet ved:

 • Aldersintegreret institution med børn fra 0-6 år
 • Atmosfære og god omgangstone
 • Faglighed
 • Udeliv
 • Ture ud af huset
 • Leg

 

Aldersintegreret institution 0-6 år

 • Tryghed for både børn og forældre

Børnene kan blive / går i institutionen indtil skolestart. Søskende til børn i Petra har fortrinsret til vuggestuen, såfremt der er plads. Dette giver søskende mulighed for fælles oplevelser.

Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og udvikling, men den pædagogiske tilgang er den sammen i både vuggestue og børnehave, og børnehusets rammer giver mulighed for leg og aktivitet på tværs af stuer og aldersgrupper.

 

Atmosfære og god omgangstone

 • Alle mødes med venlighed og interesse

I Børnehuset er vi imødekommende og hilser alle med et ’God morgen’ og ’Farvel’. Alle taler pænt om og til hinanden, og udviser gensidig respekt. Dette er fundamentet for tillid, samarbejde og dialog.

 

Faglighed

 • Vi skaber et godt trivsels- og læringsmiljø

Vi skaber relationer og er inkluderende i ord og handling. Vi har fokus på det enkelte barns styrkesider og udvikling - også i fællesskabet. Vi er anerkendende og udviser tydelighed og ansvarlighed overfor børn og voksne.

Vi opdaterer, reflekterer og udvikler egen praksis.

 

Udeliv

 • Vi vægter udelivet højt, og lærer børnene glæden ved et aktivt udeliv

Udeliv er sanseoplevelser og fantasi, aktivitet og motorik og et sundt og aktivt liv. Børn i Petra udfordres i naturen og får mulighed for at opleve / stifte bekendskab med kulturelle værdier.

I Børnehuset Petra vægter vi legen højt og det tænker vi ind både på ture ud af huset og i forhold til legepladsen..

 

Ture ud af huset

 • Vi er bevidste om at ændre konteksten

I Børnehuset Petra har vi fokus på dannelse. Børn skal udvikles til robuste, livsduelige individer og kunne begå sig i livet - som barn, ung og voksen.

Med ture ud af huset ændre vi den daglige kontekst og fremmer børnenes kompetencer sprogligt, socialt, personlig og motorisk. Ture ud af huset er berigende, og giver frirum for alle - ude som hjemme. En tur er en sanseoplevelse i fællesskab - en fælles historie. Børnene opnår følelsen af samhørighed.

 

Leg

 • Vi guider og følger børnenes spor

Leg i Petra er både planlagte aktiviteter og fri leg - begge har pædagogisk kvalitet og udviklingsværdi for børnene.

I legen får børnene mulighed for fordybelse og koncentration. De bliver inspireret, forhandler og lærer af hinanden. Børnene fremmer deres fantasi og kreativitet, udvikler strategier og venskaber og styrker dermed deres sociale færdigheder. Kort sagt - børnene øver sig på voksenlivet!

Sidst opdateret 2. oktober 2018