Granvej 13, 9320 Hjallerup, Tlf.: 99454996
Bestyrelsen


 

Formand:  Annemette G Hansen

Christopher på Grankoglen og Cebastian i Fuglereden

 
Næstformand: Theis Møller 

Silje på Grankoglen
 

Louise R Jørgensen

Olivia og Berta på Troldestuen                       
Camilla Scharla

Nanna i Fuglereden


Gitte Von Arenstorff

Ibi på Grankoglen


Suppleant: 

Rene Pedersen

Christian på Grankoglen Personalerepræsentant: Marianne Secher
 Sekretær for bestyrelsen: 
Marianne Krogh